Kullanım Koşulları - Müşteri 07/2012

 

www.amway.fr internet sitesinin kullanım koşulları

 

I. Giriş

Bu internet sitesini kullanarak, kullanım koşullarına uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu kullanım koşullarının sizi kişisel olarak bilgilendirme olasılığımız olmaksızın zaman zaman değiştirilebileceğinden dolayı, siteyi her kullanımınızdan önce kullanım koşullarını okumanızı öneririz. Kullanım koşullarını ayrıca talep üzerine eposta yoluyla alabilirsiniz.

Amway Ticari İlkeler ve diğer yönergeler, Amway Serbest Girişimcilerine (ASG) yönelik Üyelik Başvuru Formunun arkasında belirtilen Amway Sözleşme Şart ve Koşulları ile sipariş ve teslimat koşulları bu siteyi kullanan herkes için geçerlidir.

 

Not : www.amway.fr sitesinin kullanımı, metropolitan Fransa'da ikamet eden kişilere ayrılmıştır; bu site başka ülkelerde ikamet eden kişilerin kullanımına açık değildir.

 

II. www.amway.fr sitesinin genel kullanım koşulları

 

2.1.               Site kimlere hitap ediyor?

www.amway.fr internet sitesi Amway firmasıyla, sunduğu ticari fırsat ve/veya ürünleriyle ilgilenen herkese yönelik bir bilgi sitesidir.

Şifreyle koruma altına alınan bölüm sadece Fransa'da ikamet eden ASG'lere ve müşterilerine ayrılmıştır.

ASG'ler bazı koşullarda (bkz. daha aşağıda, Madde III) müşterilerine sitenin bir kısmına giriş izni verebilir.

 

2.2.               Şifreyle korunan alanlar

Sadece gerekli koşulları karşılayan ASG'ler şifre ya da başka bir erişim kodu girerek sitenin bazı işlevlerine erişebilirler. Bu yetki, üçüncü şahıslara devredilemez.

Ne şifre ne de erişim kodu üçüncü şahıslara verilmemelidir; güvenli bir yerde saklanmalıdır. Söz konusu şifre ya da erişim kodunu sizin yerinize başkalarının kullandığını öğrenirseniz, Amway Fransa'yı derhal bilgilendirmelisiniz. Diğer yandan, Amway Fransa şifrenin ve erişim kodunun üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

2.3.               Kişisel verilerin girilmesi ve kullanılması

Belirtilen veriler doğru, tam ve güncel olmalıdır.

 

Amway, temin edilen verilerin doğru olmadığı şüphesini uyandıran herhangi bir nedenin olduğu durumlarda, site erişimini sınırlandıracak ya da engelleyecektir.

 

Bu sitenin kullanımı çerçevesinde bize temin ettiğiniz kişisel veriler, Amway Gizlilik Bildirimi ve konuyla ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlenecektir.

 

Gizli verileriniz (ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, siparişleriniz ya da ödemeleriyle ilgili bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte sadece ASG'niz tarafından gerçekleştirilen Puan Değerleri ve İş Hacimleri (PD/İşH)), güvenlik nedeniyle Secure Socket Layer (SSL - Güvenli Soket Katmanı) sistemi tarafından iletilmeden önce kodlanacaktır. Amway verilerinizin güvenliğini sağlamak için her türlü makul önlemi alacağını size garanti eder. Ancak, güncel durumda veri iletiminin %100 güvenlik altına alınacağının garanti edilmesi mümkün değildir. Bu koşullarda, sitenin ya da sitedeki herhangi bir bilginin kullanılmasıyla ilgili bir gizlilik ihlalinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayız.

 

Amway, kendisine temin edilen gizli bilgileri sadece sitesinin işletilmesi kapsamında kullanmayı taahhüt eder. Amway temin edebileceğiniz kişisel verilerin ASG'ler tarafından olası yasadışı kullanımlarından sorumlu tutulamaz.

 

6 Ağustos 2004 tarihli ve 2004-801 sayılı Kanunla değiştirilen, Bilişim, dosyalar ve özgürlüklere ilişkin 17 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Kanuna uygun olarak, kayıtlı kişisel verilerinize erişme ve bunları güncelleme hakkının yanı sıra silinmelerini talep etme hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizin güncel, doğru ve tam olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Herhangi bir nedenle kişisel verilerinize erişmek isterseniz, veri işleme sorumlusuyla iletişime geçebilirsiniz:   
Amway France S.A.R.L., 3-5 Place du Village, Parc des Barbanniers, 92230 Gennevilliers
Tel: 01 57 32 44 73
E-posta : info_fra@amway.com
.

 

 

2.4.               Site içeriğinin kullanılması

Site içeriği Amway Fransa'nın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da açığa çıkarılamaz. Diğer yandan, ASG'ler bu sitede Amway Fransa tarafından kullanımlarına sunulan bilgileri değiştirmeden, ASG faaliyetleri çerçevesinde kullanmak için indirebilir, saklayabilir ve yazdırabilirler. Bu çerçevede, bu bilgilerin güncelliğinden her zaman emin olmaları kendilerinden rica edilir.

Sitenin kullanım hakkı ASG'nin faaliyetini durdurduğu anda geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, kaydedilen ya da yazdırılan belgeleri, yasal nedenlerle ihtiyaç duyduğu haller hariç, imha etmelidir.

 

2.5.               Fotoğraflar

www.amway.fr sitesinde sunulan fotoğrafların kullanımı Amway Fransa'nın yazılı onayını gerektirir.

 

2.6.               www.amway.fr sitesinden başka sitelere bağlantılar

Bu linkler için "dinamik referanslar" söz konusudur. Link ilk kez oluşturulduğunda, Amway'in sorumluluk altına girmemesinin sağlanması için bağlanılan sitenin içeriği anında incelenerek içeriğin yürürlükteki yasalara uygunluğundan emin olunur.

www.amway.fr sitesinin link verdiği sitelerin içeriğinde yapılan değişiklikler daha sonra kontrol edilmez. Dolayısıyla Amway Fransa başka siteye link verilen ve ilgili siteye daha sonradan yapılan herhangi bir değişiklik durumunda verilen link için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

2.7.               Başka internet sitelerinden www.amway.fr internet sitesine linkler

Bu linkler sadece Amway Fransa'nın önceden yazılı onayıyla mümkün olduğu gibi bu onay sadece Amway Fransa sitesinin ana sayfası için verilebilr ve her zaman geri çekilebilir.

 

2.8.               Amway Fransa'nın sorumluluğu

Amway Fransa, bu siteyi Serbest Girişimcilerin kullanımına suınar. Söz konusu Girişimciler sitenin kullanım koşullarına uymakla yükümlüdür. Amway Fransa, sitenin işbu kullanım koşullarına aykırı kullanılması durumunda tüm sorumlulukları reddeder.

 

2.9.               Kullanım koşullarının ihlali

ASG'nin herhangi bir ihlalde bulunması durumunda, özellikle sitenin ya da bazı işlevlerin tasarlanma amacına aykırı şekilde kullanılmasında, söz konusu Serbest Girişimci ya siteye ancak sınırlı erişim hakkına sahip olur ya da siteye her türlü erişimden men edililir.

 

2.10.            Diğer bilgiler

Amway Fransa sitenin düzen ve içerik hakkını saklı tutar.

Amway Fransa bu siteyi tümüyle ya da kısmen değiştirme, erişimini engelleme ya da internet ağından tümüyle kaldırma hakkını saklı tutar. Sitede bulunan "Amway" adı, logosu, ürünlerin adları ve diğer ticari tanımlar, logolar ve grafikler Alticor, Inc., Ada, Michigan, ABD ve Amway Fransa namına koruma altındadır.

 

2.11.            Uygulanabilir hukuk ve yetkili yargı

www.amway.fr sitesinin kullanımı Fransa hukukuna tabidir. Herhangi bir davada, Fransız mahkemeleri münhasıran yetkili olacaktır.

               2.12.        Yasa ya da yönetmelik değişiklikleri

Bu kullanım koşulları şartlarından birinin Fransa'da yasa ya da yönetmelik değişikliği nedeniyle geçersiz olması durumunda, söz konusu şart sadece yasa ya da yönetmelik değişikliğinin etkilediği kadarıyla hükümsüz addedilecektir. İşbu kullanım koşullarının diğer tüm hükümleri sitenin kullanıcıları için geçerli ve yürürlükte olacaktır.

 

                 2.13.        Kullanım koşullarında değişiklik

Amway Fransa işbu kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, www.amway.fr sitesinde ve/veya Amagram'da ya da Amway'in herhangi bir başka yayınları aracılığıyla ASG'lerinin bilgisine sunulduğu andan itibaren yürürlüğe girecektir.

 

III. www.amway.fr internet sitesinde Serbest Girişimcilerinin kişisel sayfalarının kullanım koşulları

 

3.1     Genel açıklamalar

Bir müşterinin verdiği "siparişler" doğrudan Amway Fransa tarafından değil de, kendi online mağazaları sayesinde ASG'ler aracılığıyla, özellikle siparişin karşılanması ve teslimat süreleri açısından tüm sorumluluk ASG'nin kendisinde olacak şekilde işleme alınacağını unutmayınız.

 

3.2     Sipariş verilmesi – Satış sözleşmesinin düzenlenmesi

(a)      İlgilendiğiniz ürünleri işaretleyin, arzu ettiğiniz miktarı belirtin ve sepete koyun. Sipariş bittiğinde, sadece "Gönder" seçeneğine tıklayın. Sonrasında onay e-postası alacaksınız.

(b)     Ardından ASG size siparişte belirtilen ürünlerle ilgili ve aşağıdakileri içeren bir teklif sunmakla yükümlüdür:

·          Her parça için önerilen fiyatın yanı sıra KDV ve olası nakliyat masraflarının, vs. belirtildiği toplam sipariş tutarı
(Toplam tutar = vergiler dahil ürün fiyatı + olası nakliyat masrafları),

·          Ödeme, teslimat ve siparişin karşılanmasına dair ayrıntılar.

(c)      ASG'nizin teklif ettiği ürünleri sipariş etmek istiyorsanız, teklifini kabul ettiğinizi belirten bir e-posta gönderdiğinizde, satış sözleşmesi akdedilmiş olur.

 

3.3     Online mağazalar için uygulanan fiyatlar

ASG'lerin müşterilere satışlarında Amway tarafından önerilen satış fiyatlarını uygulama yükümlülükleri yoktur. Kendi fiyatlarını belirlemekte serbesttirler. Ancak bir ASG sattığı Amway ürünleri için önerilenlerden farklı fiyatlar belirlemeyi seçerse, müşterilerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

ASG'niz her sipariş verdiğinizde size ürünlerin her birinin gerçek fiyatını belirtecektir. Sonrasında bu ürünleri ASG tarafından verilen fiyattan sipariş edip etmeme kararını siz verirsiniz.

 

3.4     Amway Tatmin Garantisi

(a)      Amway Fransa, müşterileri memnuniyeti sağlayacağından emin olduğu AMWAY™ markalı tüm ürünlerin kalitesini garanti eder. Ancak, eğer bu ürünlerden biri sizi tamamen tatmin etmezse, onu size satan Amway Serbest Girişimcisine (ASG) tümüyle ya da kısmen iade edebilirsiniz. Bu durumda ASG, Amway'in izniyle, ücretsiz ürün değişikliği, başka bir ürün almak için kredi açılması ya da satın alma fiyatının tümüyle geri ödenmesi arasında seçim yapmanızı önerecektir. Eğer herhangi bir nedenle, Amway Serbest Girişimcinizle irtibata geçemiyorsanız her zaman çağrı merkezimizi arayabilirsiniz – Tel: 01 57 32 44 73.

 

(b)     Bu Garanti sadece sarf malzemeleri için geçerlidir. Amway Fransa tarafından pazarlanan dayanıklı ürünler sınırlı bir Tatmin Garantisinden faydalanır. Böyle bir ürünün sizi tamamen tatmin etmemesi durumunda, onu faturanın üstündeki tarihten itibaren en fazla 90 gün içinde iade etme imkanınız vardır. Amway Fransa'nın sunduğu Tatmin Garantisi, satılan malın kusurları ya da gizli kusurları olması durumunda ayrıca faydalandığınız yasal garantiye halel getirmez. Yasal garantiye ek olarak özel bir garanti kapsamında olan dayanıklı ürünler, Ürün Kataloğunda ‡‡ simgesiyle işaretlenmiştir. Bu özel garanti ürünle birlikte temin edilir.

 

(c)      Amway Tatmin Garantisi, bilinçli şekilde hasara uğramış ya da amaçları dışında kullanılmış ürünler için geçerli değildir. Bu garantinin uygulanması son kullanma tarihini etkilemez : geçerlilik süresi aynı kalır ve yeni bir garantiden faydalanamazsınız.

 

Sorularınız için, çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz – Tel: 01 57 32 44 73

 

3.5     Stok durumu

Bazı ürünler sipariş anında www.amway.fr internet sitesinde bulunmuyorsa, bu bilgi anında ekranda belirtilecektir.

 

3.6     Diğer bilgiler

Amway Serbest Girişimciniz; ürünler, siparişiniz ya da genel olarak Amway hakkında öğrenmek isteyebileceğiniz tüm ek bilgileri temin edecektir.

 

IV. Müşteriler için geçerli kanun hükümleri (Uzaktan satış)

 

4.1.          Geçerli metinler

Tüketim Kanununun L.121-18 sayılı Maddesi uyarınca, aşağıdaki kanun hükümleri www.amway.fr internet sitesinde alışveriş yapan müşterilerin dikkatine sunulur :

 

Madde L121-18


   L. 111-1 ve L. 113-3 sayılı maddelerin öngördüğü bilgilerin yanı sıra L.214-1 sayılı maddenin uygulanması için öngörülen bilgilere halel getirmeksizin, sözleşme teklifi aşağıdaki bilgileri içermelidir:
   1º Ürün satıcısının ya da hizmet sağlayıcının adı, telefon numarası, adresi ya da tüzel kişi olması durumunda genel merkezi ve farklıysa, tekliften sorumlu kurumun adresi;
   2º Varsa, teslimat masrafları;
   3º Ödeme, teslimat ya da uygulama yöntemleri;
   4º İşbu bölümün hükümlerinin bu hakkın uygulanmasını engellediği haller hariç, cayma hakkının varlığı;
   5º Teklifin ve teklif fiyatının geçerlilik süresi;
   6º Taban tarifeye atfen hesaplanmadıysa, kullanılan uzaktan iletişim tekniğinin kullanım maliyeti;
   7º Varsa, bir malın ya da hizmetin sürekli ya da dönemsel temini söz konusu olduğunda, önerilen sözleşmenin asgari süresi.
   Ticari niteliğinin şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gereken bu bilgiler, tüketiciye açık ve anlaşılır şekilde, kullanılan uzaktan iletişim tekniğine uygun tüm araçlarla iletilmelidir.
   Telefonla ya da başka bir benzer teknikle satış yapılması durumunda, uzman kişinin konuşmanın başında kimliğini ve görüşmenin ticari niteliğini açıkça belirtmesi gerekir.

 

Madde L121-19


   I. - Tüketici, yazılı olarak ya da kullanımındaki herhangi bir başka sürekli ortam üzerinden, zamanında ve en geç teslimat anında aşağıdakileri almalıdır:
   1º Uzman kişinin bu yükümlülüğü sözleşmenin akdinden önce yerine getirmemesi halinde, L.121-18 sayılı maddenin 1º ile 4º'üncü fıkraları arasında söz edilen bilgilerin ayrıca 111-1 ve L. 113-3 sayılı maddelerin öngördüğü bilgilerin yanı sıra L.214-1 sayılı maddenin uygulanması için öngörülen bilgilerin teyidi;
   2º Cayma hakkının koşulları ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi;
   3º Tüketicinin şikayetlerini bildirebileceği tedarikçi kurum adresi;
   4º Satış sonrası hizmet ve ticari garantilerle ilgili bilgiler;
   5º Belirsiz ya da bir yıldan uzun süreli olan sözleşme feshi koşulları.
   II. - İşbu maddenin hükümleri, 3º'üncü fıkra hariç, tek bir seferde uzaktan iletişim tekniğiyle temin edilen ve söz konusu tekniğin operatörü tarafından faturalanan hizmetler için geçerli değildir.

 

Madde L121-20

 


   Tüketicinin, gerekçe bildirmeden ya da, varsa iade masraflarını karşılamak dışında, herhangi bir ceza ödemeden cayma hakkını kullanmak için yedi tam günlük bir süresi vardır. Tüketici, hareket edemediği ve aynı zamanda anında ve fiziksel koşulları açısından gerekli bir hizmet alması gerektiği durumlarda bu süreden feragat edebilir. Bu durumda, tüketici gerekçe sunmadan ya da ceza ödemeden cayma hakkını kullanmaya devam edecektir.
   Önceki fıkrada söz edilen süre, ürünler için teslim alınmalarından ya da hizmetler için teklifin kabul edilmesinden itibaren başlar.
   L.121-19 sayılı maddede öngörülen bilgiler temin edilmemişse, cayma hakkını kullanma süresi üç aya uzar. Diğer yandan, ürünlerin teslim alınmasından ya da hizmetin kabul edilmesinden itibaren üç aylık bir dönemin içinde bu bilgiler temin edilirse, ilk fıkrada belirtilen yedi günlük süre geçerli olur.
   Yedi günlük sürenin cumartesi, pazar, veya resmi ya da dini tatilde sona ermesi durumunda, sonraki ilk iş gününe kadar uzatılır.
 

Madde L121-20-1

   Cayma hakkının kullanılması halinde, uzman kişi derhal ve en geç bu hakkın kullanıldığı tarihten sonraki otuz gün içinde tüketiciye parasını geri ödemekle yükümlüdür. Bu sürenin aşılması durumunda, borçlu olunan tutara haklı olarak yürürlükteki yasal oranda faiz uygulanacaktır.

 

Madde L121-20-3

Tarafların aksi yönde anlaşmaya vardığı haller hariç, tüketicinin siparişi, ürün ya da hizmet tedarikçisine ilettiği günün ertesi gününden itibaren otuz günlük süre içinde, tedarikçi siparişi karşılamalıdır.
   Tedarikçinin sözleşmeyi, sipariş edilen malın ya da hizmetin bulunmaması nedeniyle yerine getirememesi durumunda, tüketici malın ya da hizmetin bulunmadığı konusunda bilgilendirilmeli ve ödeme yapılmışsa, derhal ve en geç ödediği tutarların ödeme gününden sonraki otuz gün içinde parası iade edilebilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, söz konusu tutarlara yasal oranda faiz uygulanacaktır.
   Ancak, böyle bir olasılık sözleşme akdedilmeden önce ya da sözleşmede belirtildiyse, tedarikçi eşdeğer kalitede ve fiyatta bir mal ya da hizmet temin edebilir. Tüketici bu olasılık hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmelidir. Cayma hakkının kullanılması sonrasındaki iade masrafları, bu durumda, tedarikçiye aittir ve tüketici bu konuda bilgilendirilmelidir.
   Uzman kişi, tüketiciye karşı uzaktan akdedilen sözleşmenin yükümlülüklerini, söz konusu yükümlülüklerin bizzat bu sözleşmeyi akdeden uzman kişi ya da bunlara itiraz hakkına halel gelmeksizin başka hizmet sağlayıcılar tarafından ifa edilmesi fark etmeksizin, yerine getirmekle yükümlüdür.
   Ancak, sözleşmenin ifa edilememesinin ya da usulünce ifa edilememesinin tüketiciye, öngörülemez ve aşılamaz bir duruma, sözleşmenin üçüncü birine ya da bir mücbir sebep olayına atfedilebileceğine dair kanıt sunarak, yükümlülüğünden tümüyle ya da kısmen muaf tutulabilir.